Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Mærkesager

ALDE - Alliancen af liberale og demokrater i Europa

Jeg ved det godt: Hvis du skal støtte det europæiske projekt, skal du kunne se meningen med det hele!


Hvad vil jeg/Venstre?

Jeg ved det godt: Hvis du skal støtte det europæiske projekt, skal du kunne se meningen med det hele!

Visionen kommer her:

Mit og Venstres EU…

Står sammen. I en tid, hvor mange ønsker splittelse for at svække Europa, er det altafgørende, at vi alle besinder os på, at sammenhold er forudsætningen for fremtidens fred og fremgang.

Får Mere Danmark. Langt de fleste europæiske ledere har travlt med at rose Danmark som en rollemodel for Europa. Derfor er det en klar vision for dansk Europa-Politik at sikre et europæisk samarbejde, hvor den danske samfundsmodel og vore måder at løse problemer på, præger samarbejdet (se kronikken Mere Danmark i Europa - Mere Europas i Verden). Globalt skal Europa hævde sine (vore) fælles værdier, som er under pres. Det kræver også større sammenhold.

Bliver bedre. Tiden er inde til at droppe den ørkesløse diskussion om mere eller mindre EU-samarbejde. Fremtidens EU er frem for alt bedre. Det grænseoverskridende problemer/løsninger - sikkerhed, kriminalitetsbekæmpelse, klima/miljø, handelsaftaler, indre marked, forbrugerbeskyttelse mm - skal vi intensivere samarbejde om, mens EU skal blande sig uden om velfærdsydelser, socialpolitik og skatteopkrævning.


Mit og Venstres EU…

  • sikrer den ydre grænse mod folkevandringen
  • skaber ny vækst og arbejdspladser gennem frihandels-aftaler og verdens største digitale indre marked
  • bekæmper effektivt terrorister og kriminelle
  • leverer fælles energi og fører an i den globale kamp for et bedre klima
  •  kæmper for stabil økonomi overalt - et generelt mere “nordeuropæisk” EU 


Samtidig skal der være rimelighed i samarbejdet:

Mit og Venstres EU…

  • indekserer børnechecken og andre ydelser, så købekraften er den samme, uanset om pengene falder i Danmark eller Rumænien
  • driver gælden ind fra udenlandske studerende, så verdens bedste SU-system ikke bliver misbrugt
  • gør det muligt at sende kriminelle tilbage til deres hjemland, så de kan afsone i egne fængsler
  • finder effektive måder at komme efter medlemslande, der ikke overholder klub-reglerne (Københavnerkriterierne)
  • sikrer, at alle medlemslande rent faktisk får indført de love og regler, som er vedtaget i fælleskab. 

Det handler - kort sagt - om at skabe holdbare løsninger på de problemer, som optager os alle, som er grænse-overskridende og som derfor ikke kan løses alene. Rimelighed og sund fornuft er ledetråden: Vi skal alle kunne forstå og tage ejerskab på EU.


Slut-resultatet: Et trygt og rigt Danmark - i et stærkt Europa!